อะไหล่เก้าอี้สำนักงาน

จำหน่ายอะไหล่เก้าอี้สำนักงาน

ราคาปลีกและราคาส่ง

 

แป้นผีเสื้อพร้อมก้านโยก

อะไหล่เก้าอี้สำนักงาน

แป้นผีเสื้อมีหาง พร้อมก้านโยก

 

แป้นผีเสื้อมีหาง ปรับล็อคระดับการเอนได้ พร้อมก้านโยก

แป้นปืน (รหัส TR 001)

 

แป้นสี่เหลี่ยมพร้อมก้านโยก

อะไหล่เก้าอี้สำนักงาน

 

แป้นกบ

 

แป้นกล่องสีเหลี่ยมก้อนโยก

อะไหล่เก้าอี้สำนักงาน

แกนโช๊คแก๊ส (สำหรับเก้าอี้ไฮโดลิก)

อะไหล่เก้าอี้สำนักงาน

 

แกนโช๊คแก๊ส ชุบโครเมี่ยม (สำหรับเก้าอี้ไฮโดลิก)

 

แกนโช๊คแบบเกลียว

อะไหล่เก้าอี้สำนักงาน

  

ขาเหล็ก 5 แฉก ชุบโครเมี่ยม คุณภาพดี พร้อมลูกล้อ

อะไหล่เก้าอี้สำนักงาน

 

ขาเหล็ก 5 แฉกสีดำ เกรด A คุณภาพดี พร้อมลูกล้อ

 อะไหล่เก้าอี้สำนักงาน 

 

ขาอลูมิเนียม เกรด A พร้อมลูกล้อ

อะไหล่เก้าอี้สำนักงาน

ขาพลาสติก เกรด A พร้อมลูกล้อ

อะไหล่เก้าอี้สำนักงาน

ลูกล้อ ขนาดมาตรฐาน 2 mm. (แบบตอก) 

 

ลูกล้อ ขนาดมาตรฐาน 2 mm.(แบบตอก) 
ลูกใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว สีดำ-เงิน

      ลูกล้อ ขนาดมาตรฐาน 2 mm.(แบบตอก)

     ลูกใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 2.5 สีดำ 
 

 

ลูกล้อ ขนาดมาตรฐาน 2 mm. (แบบเกลียว 3 หุน) 

 

ปุ่มรองขา เก้าอี้สำนักงาน ขนาดมาตรฐาน 2 mm. 

 

ท้าวแขน ปรับระดับขึ้น-ลงได้ หน้า PU (รหัส TK 001)

 ท้าวแขน TK 002

 

Visitors: 198,019