โซฟา

ซ่อมโซฟา

บริการซ่อมโซฟา 


ซ่อมแซมโครงไม้ เสริมหรือเปลี่ยนฟองน้ำ เปลี่ยนผ้าบุโซฟา
เปลี่ยนหนังบุโซฟา (มีหนังให้เลือกหลายชนิด) 

ผ้ารองนั่งชั้นบน (Top Sheet)

ผ้าคลุมโซฟา (Cover)

ทำความสะอาดโซฟา (wash & clean) 

-------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่างผลงานหุ้มโซฟา

 

Visitors: 198,016